برچسب: کفش ایمنی ضد لغزش

توضیحات

کفش ایمنی ضد لغزش دارای جنس از لاستیک می باشد که لاستیک به عنوان مانعی در برابر لغزش به شمار می‌آید. طراحی عاج های کفش های ایمنی مقاوم در برابر لغزش معمولاً عاج هایی با طرح‌های هندسی می باشد زیرا در صورتی که زیره کفش ایمنی ضد لغزش لبه های بیشتری در جهت عرض داشته باشد می‌تواند مقاومت بیشتری در برابر لغزش داشته باشد. زیر هایی که به طور کامل با زمین تماس داشته باشند مناسب برای محیط های لغزنده نمی باشند، بنابراین باید این کفش ایمنی کانال های بازی در کف خود داشته باشند که روغن یا آب از آن خارج شود و اصطحکاک مورد نیاز برای عدم لغزش فراهم گردد.

برای کفش ایمنی مناسب برای محیط های لغزنده زیره های دارای عاج با ارتفاع کم یا متوسط به دلیل داشتن تماس بیشتر با سطح برای سطوح لغزنده بهینه می باشد.

برای این که بتوان در محیط های سخت از لغزیدن و شکستن دست و پا و اعضای بدن جلوگیری کرد باید کفش ایمنی مانع لغزش شود، تهیه نمود و از این رو مهم ترین بخش در خرید کفش ایمنی مقاوم در برابر لغزش ، در نظر گرفتن جنس سطح و  محیط و همچنین نوع کار و نیز نوع ماده  ی لغزنده  ای می‌باشد که در محیط کار وجود دارد. بنابراین نوع محیط کار از آن لحاظ مهم می باشد که اگر محیط کار را بشناسیم ، می‌توان برای محیط هایی که سطوح صاف دارند از کفش های بدون پاشنه استفاده نمود که با سطح تماس بیشتری دارند و احتمال  لغزش را کم می‌کنند و اگر  قرار است کار بر روی نردبان و یا این گونه موارد انجام شود باید از کفش هایی استفاده کرد که  پاشنه عمودی مناسب دارند. بنابراین برای هر نوع کاری کفش مناسب با آن کار تولید می‌شود و این وظیفه خود افراد و مدیران می باشد که کفش مناسب برای آن محیط را فراهم نمایند تا از بروز خطرات و صدمات جلوگیری نمایند .

بنابراین کفی کفش ایمنی ضد لغزش باید مناسب با این خصوصیت باشند. برای تهیه یک کفش ایمنی مناسب باید خطر ها ارزیابی شوند مثلا محیط از لحاظ لغزش و  سقوط اشیای تیز بررسی شود و کفش های ایمنی مناسب برای آن محیط فراهم گردد تا امنیت جان کارکنان را فراهم آورد.

صدماتی که به پا وارد می شود بسیار ناتوان کننده می باشند و گاها باعث از کار افتادن افراد می شود. برای کاهش خطرات ناشی از افتادن و لغزش در کفش ایمنی ضد لغزش، گاها از نوارهای ضد لغزش در آن ها استفاده می‌کنند. کفش هایی با کشش مناسب نیز می‌توانند از سقوط در محیط لغزنده محافظت کند.