بایگانی برچسب: وسایل حفاظت فردی

حوادثی که در فقدان وسایل حفاظت انفرادی اتفاق می افتد؟

حوادث

در حین انجام کار همواره حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده ای اتفاق می افتد و موجب بروز صدمات بدنی مرگبار و غیر مرگبار میگردد. ازجمله این حوادث میتوان به سوختگي، برق گرفتگي، سقوط كردن و لغزيدن، انفجار و آتش سوزي، سقوط اشياء، ريزش و ماندن زيرآوار وغیره اشاره کرد. رعایت نکردن نکات ایمنی، عدم […]